Privacy

Opslag en verwerking van privégegevens.

De site “Nasty Comics” vereist weinig gebruikergegevens. Bezoekers hebben toegang tot de meeste informatie met een klein deel wat alleen toegankelijk is na registratie. Om de site te laten werken is het nodig dat er enkele bezoekergegevens voor korte tijd bewaard worden, waaronder het IP-adres. Dit is o.a. om te kunnen navigeren maar ook om te controleren op ongewenste gegevens die een onbekende bezoeker achter zou kunnen laten. Denk daarbij aan spam als reacties op geplaatste berichten en in het forum.

IP-adressen van bezoekers die de site, op wat voor manier dan ook, misbruiken worden langere tijd bewaard om de kans op herhaling te verkleinen.

Van geregistreerde gebruikers wordt alleen het emailadres opgeslagen en gekoppeld aan de gekozen gebruikersnaam. Dat is nodig voor de werking van de site omdat dingen als wachtwoorden toegestuurd moeten kunnen worden. Alleen jijzelf en de beheerder van “Nasty Comics” hebben toegang tot het emailadres. Voor een ieder ander zal het altijd verborgen blijven.

Het is dan ook niet toegestaan om emailadressen op de site te plaatsen. Niet van een ander en ook niet dat van jezelf. Datzelfde geldt voor privéegevens. Mocht het echt nodig zijn om contactgegevens uit te wisselen dan kan dat via het contactformulier dat enkel door de beheerder toegankelijk is die dan via email op de hoogte wordt gesteld. Gegevens van andere gebruikers zullen alleen worden uitgewisseld nadat beide partijen daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven!

In sommige gevallen zal de site “cookies” toesturen. Dit is om de site correct te laten functioneren en niet meer dan dat. Er wordt geen onnodige informatie verzameld en/of bewaard!

Update 17 oktober 2020:
Er is een script toegevoegd aan de site om geautomatiseerde spam bots buiten de deur te houden (project Honeypot). De gegevens die hierbij worden verzameld worden gedeeld met een externe database zodat ook andere sites daar van kunnen profiteren. Dit is enkel van toepassing voor data die wordt ingegeven door notoire spam bots. Er worden hiermee geen gegevens van “gewone” gebruikers geregistreerd.

Bekeken (vandaag/totaal) - Viewed (today/total): 1 / 31
Deel dit / Share this